Program for byutvikling på høring

Høringsrunden for det nye byutviklingsprogrammet URBACT III gjennomføres fram til 13. mai 2014, og innspillene kan gis via Internett.

Spørsmålene som man ønsker svar på, er blant andre:
– Hva er de viktigste utfordringene for din by framover?
– Hvordan kan transnasjonale bysamarbeid bidra til å løse disse utfordringene?
– Hvilke ferdigheter og ressurser trenger å styrkes på lokalt nivå for å omsette URBACT-resultater i handling?
– Hva er de største hindringene for at byer skal kunne bli med og dra nytte av URBACT?

Du finner lenke til høringsdokumenter og online høring via lenkene til høyre.