Østersjøprogrammet blir klart i mai

I april møttes arbeidsgruppen (The Programming Task Force) for nytt Østersjøprogram 2014-2020 for sjette gang i Berlin, for å skrive inn innspill og endringer som følge av høringsrunden. Dermed kan den internasjonale programkomitéen for Østersjøprogrammet få den endelige programutkastet på bordet når de møtes i Warsawa 15. mai.

Høringsrunden for programmet ble avsluttet 28. mars, og innspillene er nøye gjennomgått og behandlet av arbeidsgruppenn. Et sammendrag av kommentarene vil bli lagt ut på programmets hjemmesider (se lenken Baltic Sea Region Programme 2014-2020 til høyre for artikkelen).

I sitt endelige forslag, anbefaler arbeidsgruppen at strukturfondsmidlene som er satt av til programmet i periden 2014-2020 – totalt 263,8 millioner euro – fordeles slik mellom satsingsområdene:

– Prioritet 1: Innovasjon – 32%
– Prioritet 2: Effektiv forvaltning av naturressursene – 32%
– Prioritet 3: Bærekraftig transport – 25%
– Prioritet 4: Institusjonell kapasitet for makroregionalt samarbeid – 5%
– Prioritet 5: Teknisk bistand – 6%

Det foreslås at søknadsprosessen til programmet todeles, hvor man i første omgang vil bli vurdert på bakgrunn av en enklere prosjektskisse – en såkalt concept note – med sammendrag, utfordringer og mål, samt hovedaktiviteter og forventede resultater, partnerskap og foreløpig budsjett. Dersom concept noteblir godkjent, skal endelig søknad utvikles (steg 2). I kommende programperiode vil prosjekter bli samlet i tematiske clustere, med tanke på å styrke effekten og resutatene av prosjektene.

Grønn og blå vekst
Grønn og blå vekst