Nordsjøprogrammet ute på høring

Forslaget til nytt Interreg B Nordsjøprogram for perioden 2014-2020 er nå lagt ut til høring på programmets hjemmesider.

Du finner lenken til dokumentene, og mer info om hvordan du kan sende inn dine innspill, via lenken til høyre. Du kan også laste ned en oversikt over spørsmålene som stilles i høringen.

Nordsjøprogrammet VB 2014-2020 er et program under EUs mål for territorielt samarbeid, finansiert av det europeiske regionalutviklingsfondet ERDF. Forvaltningsmyndigheten og programsekretariatet ligger i Viborg i Danmark. Programmet omfatter regioner i seks EU-land (UK, Sverige, Danmark, Nederland, Belgia, Tyskland) rundt Nordsjøen i tillegg til hele Norge.

Budsjettet er forventet å bli omlag 167 millioner euro, uten at dette er endelig bekreftet. I tillegg kommer 50 % medfinansiering fra prosjektpartnerne.

Det overordnede målet er å styrke regionens konkurransekraft og bidra til måloppnåelse i EU 2020-strategien. Programmet har følgende tematiske mål: 1) Vekstpotensialet i Nordsjøregionen 2) Øko-innovasjon 3) Klima, bærekraft og miljøvern 4) Miljøvennlige transportsystemer og løsninger

Norske partnere vil få medfinansiert 50% av utgiftene til prosjektdeltakelse og kan være Leadpartnere i prosjektene.

Offentlig høring

Den offentlige høringen på programmet ble lansert 4. april. Første utlysning på prosjektmidler blir forhåpentligvis mulig tidlig i 2015, med forbehold om at programmet blir godkjent av Europakommisjonen.

Den offentlige høringen på forslag til Nordsjøprogrammet VB for 2014 – 2020, samt på forslag til strategisk miljøvurdering, har uttalefrist 9. mai 2014 for programforslaget (OP) og 1. juni 2014 for miljøvurdering (SEA).

Det er anledning til å uttale seg om både OP og SEA eller kun en av disse.
Det er utarbeidet et sett med spørsmål til høringsinstansene. Lenke til dokumentene finner du via lenken til høyre for artikkelen.

Eventuelle spørsmål i tilknytning til høringen kan rettes til nasjonal koordinator for Nordsjøprogrammet, Kate Clarke. Kontaktinformasjon finner du til høyre for artikkelen.