Lær av 100 C-prosjekter

Spesialister og prosjektdeltakere på flere nivåer, deler kunnskap fra mer enn 100 Interreg IVC-prosjekter og diskutere de nyeste politiske trender og felles utfordringer. Dessuten vil du gjennom arrangementet kunne få ta del i resultater og kunnskap om innovative løsninger som skal kan ha overføringsverdi til din egen region, innenfor alle programmets 12 satsingsområder – som spenner fra innovasjon og entreprenørskap, til bygdeutvikling, bærekraftig transport, fornybar energi og klimaendringer.

Seminaret retter seg til deltakere i Interreg IVC-samarbeid, men også personer og offentlige virksomheter som ikke har deltatt, men som er interessert i å lære eller etablere nye partnerskap. Representanter for relevante tematiske nettverk og fellesskap i EU kan delta.

Det er minst fem grunner til å delta på arrangementet:
• Lær av andre
• Få inspirasjon til nye samarbeid
• Knytt nye og spennende kontakter
• Lær om trender og utviklingstrekk
• Få tips til hvordan du kan lykkes med interregionalt samarbeid på tvers av landegrenser

interreg_ivc