Tilbake

Hjelp URBACT å bli bedre

Det europeiske byutviklingsprogrammet URBACT vil bli enda bedre. Du kan hjelpe dem ved å bruke 3 minutter på en spørreundersøkelse.

URBACT har de siste seks årene bidratt til urban utvikling i mange europeiske byer. For å bli enda bedre, ønsker programmet å trekke veksler på erfaringer fra europeisk byutvikling. URBACT inviterer derfor aktører som jobber med byutvikling til en kort nettbasert spørreundersøkelse, blant annet for å få innspill på hvordan resultater og og kunnskap fra URBACT kan nå ut til enda flere.

Klikk her for å delta i undersøkelsen.

Frist for å svare på undersøkelsen er 8. mai 2014.

Tilbake