Bli synlig som attraktiv partner

Forslaget til nytt Nordsjøprogram for 2014-2020 er nå ute til høring. Under Nordsjøkonferansen i Aberdeen 25.-26. juni i år vil arbeidet med å utvikle nye prosjekter starte opp for fullt. Slik det ligger an nå, vil det nye programmet få et totalbudsjett på om lag 167 millioner euro i programperioden.

Aktører innenfor programområdet gis nå muligheten til å presentere seg selv som attraktiv samarbeidspartner under den viktige Nordsjøkonferansen 2014. Under dag to, legges det opp til parallelle sesjoner med 20-minutters innlegg.

Dersom du er interessert i å vise deg fram på konferansen, må du melde din interesse innen 5. mai. Du finner mer informasjon og påmeldingsskjema via lenken til høyre. Først til mølla-prinsippet gjelder.

Bare en i mengden, eller synlig som attraktiv samarbeidspartner?
Bare en i mengden, eller synlig som attraktiv samarbeidspartner?