Miniseminar om Østersjøstrategien

Østersjøregionen er en viktig del av Norges nærområder og norske myndigheter og aktører er aktive på mange arenaer og i prosjekt og program i regionen. 11 land innenfor og utenfor EU deltar i samarbeidet, som er utviklet gjennom mer enn 20 år.

EUs første makroregionale strategi ble utarbeidet for Østersjøregionen og er blitt en viktig ramme og plattform for samarbeidet rundt Østersjøen. Norge er partnerland i strategien og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Østlandssamarbeidet inviterer med dette til miniseminar om EUs Østersjøstrategi i Oslo 6. mai 2014 – fra kl. 09:30 til 12:30.

Representanter for EU-kommisjonen, DG Regio, og noen ansvarlige institusjoner for oppfølging av strategien på relevante temaområder er invitert til å møte norske partnere.

– Vi håper på god oppslutning og ønsker alle velkommen til seminar, sier Ann Irene Sæternes i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Påmelding til seminaret til Ann Irene Sæternes innen 29. april 2014. Du finner kontaktinformasjon til høyre for artikkelen. Foreløpig program er også lagt ved.