Tilbake

Mest aktive Interreg-land i EØS

Norge utpeker seg som EØS-landet som deltar i flest Interreg-samarbeid. Det går fram av ESPON-rapporten «Territorial Observation No. 10», som tar for seg samarbeids- og utviklingsmuligheter mellom EØS-landene og EU.

Rapporten bygger på flere ESPON-prosjekter, og oppsummerer vitenskapelige funn og resultater knyttet til regional utvikling. Spesielt fokus retter rapporten mot utviklingspotensialer som EØS-landene Norge, Island, Liechtenstein og Sveits kan utløse gjennom samarbeid.

Du kan laste ned rapporten via lenken til høyre for artikkelen.

Rapporten har blant annet sett på EØS-landenes Interreg-aktivitet. Norge utpeker seg i gjennom aktivt samarbeid i mange programmer, flere enn de andre EØS-landene. I forhold til EU-regionene mener ESPON-rapporten at EØS-regionene ikke deltar i Interreg-programmene med samme styrke og engasjement. Som en forklaring på dette, peker rapporten på forskjeller i administrative og forvaltningsmessige systemer og kulturer.

Områder knyttet til transport og felles prispolitikk, ser ifølge rapporten ut til å stimulere grenseoverskridende samarbeid.

Sluttmarkering
Sluttmarkering
Tilbake