God europapolitikk er lagarbeid

Næss Stub er statssekretær hos europaminister Vidar Helgesen, og påpekte at regjeringen vil engasjere seg tidlig i viktige EU-prosesser. Hun mente at det ikke er noen motsetninger mellom regjeringens ønske om et godt samarbeidsklima med EU og det å stå på for norske interesser. Hun framholdt også at regjeringen ønsker at norske aktører fortsatt utvikler tett og godt samarbeid med partnere i Europa.

– God europapolitikk skal være et lagarbeid. Når vi ikke er medlem av EU er det ekstra viktig å bruke alle arenaer og kanaler vi har. Alle berørte parter som organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og næringslivet skal involveres, sa statssekretæren.