Forskere om regionalt samarbeid

ESPON bidrar med kunnskap om regional utvikling i Europa, og involverer et bredt nettverk av europeisk forskere og praktikere innen regionalforskningen. Den andre vitenskapelige rapporten fra ESPON er laget i etterkant av en forskerkonferanse i Luxemburg i september 2013.

Du kan laste ned rapporten via lenken til høyre.

Rapporten presenterer resultater og dokumentasjon fra flere ESPON-prosjekter, og representerer kunnskap fra flere europeiske forskningsmiljøer. Rapporten inneholder i alt 34 vitenskapelige artikler, som blant annet dokumenterer og drøfter ulikheter mellom europeiske regioner.

En tredje rapport er planlagt utgitt mot slutten av 2014.