ESPON drøfter EFTA og EU

ESPON arrangerer konferansen Territorial Development in Europe: Potentials and Challenges for Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland – and for the European Union i Brussel 11. mars.

EUs naboland er viktige samarbeidspartnere for utviklingen av Den europeiske unionen, både som marked og som kunnskapsbase for innovasjon og vekst. Dette gjelder også EFTA-landene Norge, Island, Liechtenstein og Sveits, på samme måte som EU er en viktig samarbeidspartner for EFTA-landene.

ESPON 2013-programmet inviterer i mars til en konferanse som setter fokus på den regionale utviklingen i Norge, Island, Liechtenstein og Sveits – i et europeisk perspektiv.

Konferansen har til hensikt å presentere og diskutere utviklingspotensial, utfordringer og scenarier knyttet til blant annet EFTA-landenes samarbeid med EU, økonomiske vekststrategier og utjevning av sosiale forskjeller.

Konferansen avsluttes med en rundebordsdiskusjon mellom representanter fra EFTA-landene og EU om mulige felles tiltak for vekst og samarbeid.

efta-logo