Tilbake

Siste innspillsrunde

Fra 31. januar kan du si din mening om det nye Østersjøprogrammet 2014-2020.

Sammen med et utkast til handlingsprogram blir også en strategisk miljøvurderingsrapport utført av en ekstern evaluator en del av høringen. Begge dokumentene kommer til å bli gjort tilgjengelig på Østersjøprogrammets hjemmeside.

Handlingsprogrammet beskriver de strategiske mål og innsatsområder som kan motta støtte fra det nye Interreg-programmet.

Fristen for å gi kommentarer og tilbakemeldinger til programsekretariatet er 28. mars.

Det er forventet at programkomitéen vil godkjenne den endelige programplanen før sommeren 2014.

Tilbake