Nyhetsbrev fra Telemark

Prosjektet KASK (Sustainable Use of Energy Carriers in the Kattegat-Skagerrak region) har som mål å undersøke hvordan energieffektivisering og integrasjon av fornybar energi kan bidra til økonomisk og miljømessig utvikling av Kattegat/Skagerrak-regionen. Dette prosjektet er et Interreg IVA-prosjektet, med blant annet Telemark fylkeskommune som partner. Den første arbeidspakken i prosjektet bli ferdigstilt høsten 2013 og forbereder et såkalt «Referanse Energy System» for regionen. Pakken skal danne grunnlaget for å starte arbeidet med mulige utbyggingsalternativ mot bruk av mer bærekraftig energi. Se også prosjektets hjemmeside.

Hav nøter land-prosjektet skal bidra til langsiktig, bærekraftig verdiskaping basert på ressursene i hav- og kystområdene i Kattegat/Skagerrak-regionen. Prosjektet er et samarbeid mellom 24 partnere i Norge, Sverige og Danmark. Det er publisert flere rapporter på prosjektets hjemmeside. Den siste rapporten er fra en samling i Sverige i sommer der målet var å samordne og kvalitetssikre resultater mellom land som driver med overvåking av havet.

Nyhetsbrevet fra Telemark omtaler også prosjektet Stratmos (Motorways of the Seas Strategic Demonstration Project), som har hatt som mål å fremme og legge til rette for overgang fra vei til sjø-baserte transport. Gjennom fem transnasjonale demonstrasjonsprosjekter utført i Norge, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia og Storbritannia, har Stratmos testet og implementert tiltak som har hatt til hensikt å gjøre sjøbasert godstransport mer miljøvennlig, raskere, mer pålitelig, tryggere og mer konkurransedyktig. Dette prosjektet er nå avslutta.

Telemark