Lær mer om regionalpolitikken

Departementet har siden midten av 90-tallet samarbeidet med European Policies Research Centre (EPRC) ved University of Strathclyde i Skottland, gjennom EoRPA-prosjektet. Forskningsprogrammet sammenligner EU-land, Norge og Sveits mht. utviklingen i landenes regionalpolitikk og instrumenter for regional utvikling. Arbeidet er ledet av professor John Bachtler og direktør Fiona Wishlade som kommer til Norge for å presentere sitt arbeid.

Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu i regionalpolitisk avdeling, KMD, vil også gi sin kommentar til deres arbeid og innlede om europeisk regionalpolitikk fra et norsk perspektiv.

Norge er integrert i EUs regionalpolitikk gjennom programdeltakelsen i Interreg, som er en del av EUs strukturfond. Arbeidet med å utvikle programmene for ny periode er i ferd med å avsluttes og norske representanter er delaktige i programutviklingen.

Jon Halvard Eide, internasjonal koordinator i Vest-Agder fylkeskommune, deltar i utviklingen og i overvåkningskomiteen for Interreg IVC/Europe, og er aktivt engasjert i utviklingen av det grenseregionale Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak . Han vil dele sine erfaringer som representant for et ”utenforland” og hvordan dette oppleves i praksis.

Siste del av programmet omhandler EUs regelverk for regionalstøtte. Fiona Wishlade vil gi en innføring i de nye retningslinjene. Prosjektleder Ingebjørg Fiskum og fagdirektør Arve Cato Skjerpen vil innlede om regionalstøttens betydning for norsk regional utvikling, både gjennom en historisk gjennomgang, og gi en status for arbeidet med å notifisere det nye virkeområdet for investeringsstøtte.

Seminaret er åpent for alle vil foregå i KMDs lokaler i Akersgt 59. Seminaret holdes på engelsk. Arrangementet er gratis. Den enkelte dekker reise selv, og vi spanderer lunsj.

Påmelding ved å klikke her. Påmeldingsfrist: 14. februar.

Ved evt. spørsmål, vennligst ta kontakt med ingrid.wik@kmd.dep.no.

Vennligst videresend invitasjonen til de som kan ha interesse for seminaret.