Høring om Interreg Europe

Oppfordringen går til alle relevante parter, så som lokale, regionale og nasjonale myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner. På hjemmesiden til Interreg IV C foreligger det nå informasjon om høringen og om prosess og timing før neste program offisielt starter.

EU-kommisjonen har siden 2011 forhandlet med medlemsstatene om den framtidige samarbeidspolitikken innenfor Interreg (Interreg 2014 – 2020. I tråd med prinsippet om at «ingenting er avtalt før alt er avtalt», vil også det utkastet som nå legges fram være gjenstand for endringer i forhold til den endelige avtaleteksten.

Frist 21. mars

– Høringsfristen er satt til 21. mars og det er utarbeidet et sett med spørsmål til høringsinstansene, forteller Nasjonalt kontaktpunkt for Interreg IVC og medlem av komiteen for forberedelse av Interreg Europe, Jon Halvard Eide.

Utkastet definerer to store mål for det interregionale samarbeidet, Det er jobb, vekst og territorialt samarbeid og å forsterke effekten av det politiske samholdet.

Den finansielle rammen for hele ETC- samarbeidet (European Territorial Cooperation) som helhet er avtalt mellom Det europeiske råd og EU-kommisjonen til 8,9 milliarder euro for hele perioden. En programkomite bestående av representanter fra hvert av de 30 samarbeidslandene som er involvert i interregionalt samarbeid (EU28 + Norge og Sveits), sammen med rådgivere fra EU-kommisjonen og administrasjonen, diskuterer nå den overordnede visjonen og målet for de interregionale samarbeidsprogrammene.