HALTI

Prosjektets hovedmål er å planlegge og organisere et dynamisk, langsiktig og grenseoverskridende samarbeid mellom lokalsamfunn, myndigheter og bedrifter med interesse for å bevare og utvikle natur-og kulturområdet i Halti landskapsområde. Videre skal prosjektet søke om Europarc Transboundary Park-status for området.