Go back to announcements

URBACT – Good Practice Call

Opening date

05. desember 2016

Deadline date

31. mars 2017

Samfunnsutfordringene i Europas byer knytter seg blant annet til demografiske endringer, klima- og miljøspørsmål, arbeidsløshet, fattigdom og sosial inkludering. Målet med utlysningen er å identifisere og bidra til spredning av beste praksis i møtet med urbane samfunnsutfordringer. Urbact Good Practice Call gir interessenter i eurpeiske byer muligheten til å lære av likesinnede gjennom tilpasninger og gjenbruk av utprøvde og dokumenterte metoder for helhetlig og bærekraftig byutvikling.

Byene som velges ut får tittelen URBACT Good Practice City. Merkelappen vil gi byene synlighet og anerkjennelse for resultatene som er oppnådd, samtidig som de inkluderes i nettverk av europeiske byer som ligger i forkant av den urbane samfunnsutviklingen. Videre legger programmet opp til utstrakt kommunikasjon og markedsføring av byene, metodene og historien bak. Markedsføringen skjer blant annet gjennom URBACT Good Practice Festival, som arrangeres i september 2017. Festivalen er et utstillingsvindu for utvalgte byer, hvor deltagerne gis mulighet til å danne nettverk med beslutningstakere på europeisk nivå.

Gjennom Good Practice City-utlysningen skal det også produseres infografikk, publikasjoner, filmer og annet informasjonsmateriell som skal distribueres bredt blant interessenter fra hele Europa. En URBACT Good Practice City blir også et viktig talerør for integrert og bærekraftig byutvikling på relevante eventer (workshops, konferanser og lignende).

Utlysningen gir i tillegg byene muligheten til å dele erfaringer og videreutvikle metodikk innenfor rammene av et læringsnettverk (Utbact Transfer Network).

Utlysningen er åpen for byer i EUs 28 medlemsland, samt Sveits og Norge. Kunngjøringen av hvilke byer som blir URBACT Good Practice City skjer i slutten av mai 2017.

Organizer

URBACT
Go back to announcements