Go back to announcements

URBACT: Action Planning networks

Opening date

09. april 2019

Frist

17. april 2019

URBACT III-programmet ønsker nå å etablere hele 23 nye Action Planning-nettverk. Disse nettverkene skal bistå europeiske byer med å finne løsninger på urbane utfordringer. Slike nettverk samler opp til ti partnere fra ulike europeiske byer for å dele erfaringer og lære av hverandre. Sammen skal et slikt nettverk produsere en felles handlingsplan og vil få muligheten til å teste enkelte småskala-løsninger i egne byer.

Organizer

URBACT III
Go back to announcements