Go back to announcements

Østersjøprogrammet: Seed Money

Opening date

05. november 2019

Frist

09. desember 2019

Formålet med «Seed Money» er å finansiere forberedende prosjekter i henhold til Østersjøstrategiens handlingsplan. Med «Seed Money», kan prosjekter som planlegger å etablere nye prosjekter i neste Interreg-perioden få ekstra støtte til driftsmidler som lønn, reiser, møtevirksomhet og alt som er viktig for å skape gode og smidige prosjekter.

Alle tematiske områder som dekkes av Østersjøstrategiens handlingsplan, kan finansieres. Handlingsplanen identifiserer tre grenseoverskridende utfordringer regionen står overfor: Redde havmiljøet, styrke kommunikasjonen og øke velstand. Videre har strategien identifisert 13 policy-områder og fire horisontale «actions», hvor strategien kan bidra til å skape konkrete løsninger på regionale utfordringer.

Prosjekter som ønsker å søke om «Seed Money» må gjennomgå en to-stegs søknadsprosess:

Steg 1: Utvelgelse av prosjekter

  • Fra utlysningen åpner kan nye søkere sende inn et søknadsutkast til relevante koordinatorene for det aktuelle tematiske området innen 9.desember.
  • Koordinatorene for policy-områder og horisontale handlinger kommer sammen og plukker ut de beste prosjektene 20. januar 2019.

Steg 2: Hovedsøknader sendes inn

  • Fullstendig søknad sendes inn til Hovedsekretariatet i Østersjøprogrammet via nettportalen innen 23. mars 2020.
  • Overvåkningskomiteen tar endelig beslutning om hvilke prosjekter som mottar støtte i Juni 2020.

Organizer

Go back to announcements