Go back to announcements

Øresund-Kattegat-Skagerrak: 2018:1

Opening date

15. januar 2018

Frist

09. februar 2018

Utlysningen av støtte til samarbeidsprosjekt i Øresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg VA ØKS) løper fra 15.januar til 9. februar.

Les mer om hvordan du kan søke om støtte.

Organizer

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak
Go back to announcements