Go back to announcements

ØKS: Utlysning 2020: 1

Opening date

13. januar 2020

Frist

07. februar 2020

Utlysningen åpner 13. januar og stenger 7. februar. Alle søknader legges inn via Mine søknader.

Inntil videre er alle tre geografiske delområdene i programmet åpent for nye søknader. Samme gjelder også for alle fire innsatsområder, både for den europeiske potten (ERDF) og norske IR-midler. Eventuelle endringer publiseres fortløpende på programmets hjemmeside eller interreg.no.

ØKS-programmet kommer også til å arrangere et eget hvordan-søke-seminar før utlysningen stenger. Mer informasjon kommer.

Organizer

Øresund-Kattegat-Skagerrak

Nettside

Go back to announcements