Go back to announcements

ØKS: Utlysning 2017:1

Opening date

23. januar 2017

Deadline date

17. februar 2017

Utlysningen av støtte til samarbeidsprosjekt i Øresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg VA ØKS) løper fra 23. januar til 17. februar. Programmet åpner for støtte til samarbeidsprosjekter innenfor innsatsområdene grønn økonomi, transport og sysselsetting. Utlysningen er åpen for samtlige delområder.

Les mer om hvordan du kan søke om støtte.

Organizer

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak
Go back to announcements