Go back to announcements

Nordsjøprogrammet #8

Opening date

29. juni 2018

Frist

12. oktober 2018

Programmets åttende utlysning åpner 29. juni, med søknadsfrist 12. oktober 2018. Gjennom utlysningen er det mulig for norske bedrifter, forskningsinstitusjoner, skoler, næringsklynger, kommuner, fylkeskommuner og andre regionale aktører å få støtte til gode tiltak som bidrar til vekst og bærekraft i en av Europas mest dynamiske og økonomisk viktige regioner.

Nordsjøprogrammet støtter prosjekter innenfor følgende innsatsområder:

Nordsjøprogrammet har tatt i bruk en to-trinns søknadsprosedyre. Fra 29. juni 2018 er det mulig å sende inn nye prosjektskisser (expression of interest). Utvalgte prosjekt blir deretter invitert til å sende inn en fullstendig søknad.

Fra prosjektsekretariatet anbefales det at man allerede nå starter arbeidet med prosjektskissen via programmets Online Monitoring System. Samtidig oppfordres det til å ta kontakt med programmets rådgivere for veiledning i søknadsprosessen. Programmets norske kontaktpunkt kan også bidra med gode råd. Kontaktinfo finner du til høyre for denne artikkelen.

I forbindelse med utlysningen arrangerer Nordsjøprogrammet et nytt Interwork-event, et prosjektverksted som retter seg mot aktører som planlegger å sende inn en prosjektskisse i forbindelse med utlysningen.

LES MER: Fem tips for en vellykket søknad

Klikk her for å lese mer om prosjektsyklusen i Nordsjøprogrammet, og her for å la deg inspirere av aktive prosjekter i regionen. Andre viktige veiledningsdokumenter finner du på Norsjørogrammets nettsider.

Interreg Nordsjøprogrammet dekker hele Norge og Danmark, østlige deler av Storbritannia, Flandern (Belgia), det nordvestlige Tyskland, nordvestlige Nederland, samt områder i det sørvestlige Sverige.

Organizer

Nordsjøprogrammet
Go back to announcements