Go back to announcements

Nordlig Periferi og Arktis – 6. utlysning

Opening date

06. juli 2018

Frist

30. november 2018

Norske midler til prosjektfinansiering nærmer seg slutten, så dette kan bli siste mulighet for norske partnere til å søke om medfinansiering. Søkere kan søke innenfor alle områder av programmets prioriteringer. Norske søkere er oppfordret til å kontakte egne regionale kontaktpunkter som kan bistå underveis med søkeprosessen.

Organizer

Nordlig Periferi og Arktis
Go back to announcements