Go back to announcements

Nordlig Periferi og Arktis

Opening date

01. oktober 2017

Frist

28. februar 2018

nterreg Nordlig Periferi og Arktis er et transnasjonalt program inkluderer medlemsstatene Finland, Irland, Storbritannia (Skottland og Nord-Irland) og Sverige, i tillegg til Færøyene, Island, Grønland og Norge. Programmets visjon er å bidra til levende, konkurransedyktige og bærekraftige lokalsamfunn, ved å utnytte innovasjon og nytenking basert på nordområdenes ressurser og muligheter.

Fjerde utlysning av støtte til samarbeidsprosjekter er åpen for samtlige innsatsområder:

  • Forskning og innovasjon
  • Konkurransekraft
  • Klima
  • Miljø og ressurser

Søkere oppfordres til å studere programmanualen, hvor en finner en nærmere beskrivelse av innsatsområder, informasjon om søknadsprosessen, samt kriterier for støtteberettigelse.

For å sikre en god og grundig søknadsprosess, har programmet publisert en forhåndskunngjøring av utlysningen. Denne kan lastes ned her.

I forbindelse med utlysningen arrangerer programmet et seminar for søkere i København 23. november 2017.

Organizer

Interreg Nordlig Periferi og Arktis
Go back to announcements