Go back to announcements

Kolarctic: Tredje utlysning

Opening date

21. september 2018

Frist

21. desember 2018

Vi anbefaler alle søkere å tegne opp prosjektstruktur og innhold på begge siden av samarbeidsgrensen i god tid før utlysningen åpnes. For norske søkere kan det være lurt å forberede svenske eller finske partnere, i tillegg til de obligatoriske russiske. Erfaring fra forrige søknadsrunde viser at nordnorske partnere unngår fallgruver ved å kontakte den nordnorske filialen i god tid før søknad lages, og før den sendes. Du kan til en viss grad få hjelp til søknadsutkast, siden sekretariatet ikke innstiller eller beslutter.

Organizer

Interreg Kolarctic

Nettside

Go back to announcements