Go back to announcements

Interreg Sverige-Norge: Løpende søknader

Opening date

14. mai 2020

Frist

31. desember 2020

Dette er en løpende utlysning. Det vil si at innkommende søknader behandles fortløpende av overvåkningskomiteen.
Utlysningen gjelder både for forstudier og hovedprosjekter.

Programmet kommer til å gjennomgå søknader kontinuerlig og vurdere hver enkelt ut fra søknadskriteriene. Akkurat som ved tidligere utlysninger kan prosjektene bli kontaktet for å tydeliggjøre og/eller komplettere med ytterligere informasjon.

Det er flere faktorer som avgjør hvor mye midler som faktisk ligger i potten til enhver tid. Interreg Sverige-Norge annonserer dette på programmets hjemmeside.

Finansiering for norsk deltagelse
Om samtlige prosjekter i utlysning 11. godkjennes (forrige utlysning) vil det være begrenset med norske IR-midler, som er statlige Interreg-midler øremerket for norsk deltagelse.

Det er ikke et krav om at norsk prosjektdeltagelse må finansieres av IR-midler. Programmet godkjenner også prosjekter som helt eller delvis finansieres av andre støtteordninger enn IR-midler.

Programmet likebehandler alle søknader uavhengig om den norske prosjektdeltagelsen finansieres med IR-midler eller ikke.

Praktisk informasjon
Prosjektet eller forstudiet kan pågå fram til 30. september 2022. Startdatoen for et prosjekt kan tidligst være på tidspunktet man sender inn søknad. Forstudier kan pågå i maks 12 måneder.

For norske prosjektdeltagere sendes søknaden inn via regionalforvaltning.no.

Det anbefales på det sterkeste å ta kontakt med sekretariatet eller programmets nasjonale kontaktpunkter i forkant av at en eventuell søknad innsendes.

Organizer

Interreg Sverige-Norge
Go back to announcements