Go back to announcements

Interreg Sverige-Norge

Opening date

15. august 2018

Frist

15. september 2018

Søkere anbefales å lese seg inn i programmet og hvilke prosjekter Interreg Sverige-Norge støtter. Hovedmålet med programmet er å styrke regionens attraktivitet og konkurranseevne gjennom grenseoverskridende samarbeid. Satsingsområder i programmet er forskning og innovasjon, bedriftsutvikling, natur og kulturarv, bærekraftig transport og grenseoverskridende arbeidsmarked.

Geografisk dekker Interreg Sverige-Norge-programmet området langs den svensk-norske grensen fra Jämtland og Nord-Trøndelag i nord til Østfold og Västra Götaland i sør. Programmet består av tre delområder: Nordens grønne belte (Trøndelag, Jämtland og Västernorrland), Indre Skandinavia (Hedmark, Värmland, Dalarna, nord-østlige deler av Akershus, samt indre Østfold) og Grenseløst samarbeid (Follo, ytre Østfold og Fyrbodal).

Søknader registreres elektronisk. Norske søkere skal benytte seg av www.regionalforvaltning.no. Her lager man seg også et brukernavn med passord. Veiledning til søknad finner du her.

Her finner du utlysningsteksten med saksdokumenter og flere nyttige lenker.

Organizer

Interreg Sverige-Norge
Go back to announcements