Go back to announcements

Interreg Sverige-Norge

Opening date

15. januar 2018

Frist

15. februar 2018

Hovedmålet med programmet er å styrke regionens attraktivitet og konkurranseevne gjennom grenseoverskridende samarbeid. Satsingsområder i programmet er forskning og innovasjon, bedriftsutvikling, natur og kulturarv, bærekraftig transport og grenseoverskridende arbeidsmarked.

En nærmere beskrivelse av satsingsområdene finnes på programmets hjemmeside.

Geografisk dekker Interreg Sverige-Norge-programmet området langs den svensk-norske grensen fra Jämtland og Nord-Trøndelag i nord til Østfold og Västra Götaland i sør. Programmet består av tre delområder.

I delområde Nordens Grønne Belte deltar Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Jämtland og Västernorrland.

Delområde Indre Skandinavia, dekker Hedmark, Värmland, Dalarna, nord-østlige deler av Akershus, samt indre Østfold.

Delområde Grenseløst Samarbeid, dekker det geografiske området Follo, ytre Østfold og Fyrbodal.

Organizer

Interreg Sverige-Norge
Go back to announcements