Go back to announcements

Interreg ØKS: Utlysning hovedprosjekter

Opening date

03. september 2022

Frist

23. september 2022

Søknadsrunde 2022:1
Fra 2.–23. september tar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i mot søknader om å drive hovedprosjekter.

Søknadsrunden er den første innenfor Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027 og det er 140 millioner euro å søke om. Norske partnere kan få finansiert 50 prosent av kostnadene.

Alle fire tiltaksområdene med tilhørende spesifikke mål er åpne for søknader. Satsingsområdene er 1) Innovasjon og entreprenørskap, 2) Grønn omstilling, 3) Transport og mobilitet og 4) Grenseløst arbeidsmarked.

Alle typer aktører kan søke om støtte, det vil si både offentlige og private. Enkeltpersonforetak og privatpersoner kan ikke søke om støtte.

Organizer

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak
Go back to announcements