Go back to announcements

Interreg Nordsjøprogrammet

Opening date

29. desember 2017

Frist

05. april 2018

Vil du være med å forme framtida i Nordsjøregionen? Med den femte utlysningen av økonomisk støtte gjennom Nordsjøprogrammet ligger alt til rette for nye samarbeidsprosjekter.

Nordsjøprogrammet er blant flere Interreg-program som har innført en to-trinns prosess for godkjenning av prosjekter. I det første trinnet skal søkerene sende inn en kortfattet prosjektskisse som skildrer hovedtrekkene i prosjektideen. Utvalgte prosjekt får senere invitasjon til å sende inn en fullstendig søknad.

Organizer

Interreg Nordsjøprgrammet
Go back to announcements