Go back to announcements

Interreg Nord

Opening date

01. november 2017

Frist

15. februar 2018

Utlysningen av støtte gjennom Interreg Nord er åpen mellom 1. november 2017 og 15. februar 2018. Utlysningen er åpen for søknader innen samtlige fire innsatsområder:

Norske partnere som skal søke om statlige Interreg-midler, gjør dette via Troms fylkeskommune i Regionalforvatning. Interreg-midler i Interreg Nord kan gis til aktører i Nordland, Troms og Finnmark som ønsker å være med i grenseoverskridende prosjektsamarbeid med aktører i Norrbotten/Västerbotten län i Sverige og/eller Lappland/Österbotten len i Finland.

I Interreg Nord inngår også et samisk delprogram som på norsk side geografisk strekker seg ned til Hedmark fylke.

Ta gjerne kontakt med programmets kontaktpunkt for informasjon om kriterier og framgangsmåte i søknadsprosessen.

Organizer

Interreg Nord
Go back to announcements