Tilbake til utlysninger

Interreg Nord

Åpningsdato

01. juni 2017

Søknadsfrist

04. september 2017

Den sjette utlysningen av støtte gjennom Interreg Nord er åpen mellom 1. juni og 4. september 2017. Utlysningen er åpen for søknader innen samtlige fire innsatsområder:

Norske partnere som skal søke om statlige Interreg-midler, gjør dette via Troms fylkeskommune i Regionalforvatning. Interreg-midler i Interreg Nord kan gis til aktører i Nordland, Troms og Finnmark som ønsker å være med i grenseoverskridende prosjektsamarbeid med aktører i Norrbotten/Västerbotten län i Sverige og/eller Lappland/Österbotten len i Finland.

I Interreg Nord inngår også et samisk delprogram som på norsk side geografisk strekker seg ned til Hedmark fylke.

Ta gjerne kontakt med programmets kontaktpunkt for informasjon om kriterier og framgangsmåte i søknadsprosessen.

Arrangør

Interreg Nord
Tilbake til utlysninger