Go back to announcements

Interreg Nord: 10. utlysning

Opening date

15. april 2019

Frist

28. mai 2019

Alle fire innsatsområder er åpne for søknader om EU-midler.

Det er begrenset med midler igjen på norsk side og derfor er det nødvendig med egne føringer for norske prosjekter. Når det gjelder norske Interreg-midler er alle innsatsområder åpen innenfor delområdet Sápmi, men for delområdet Nord er kun innsatsområdet «Forskning og Innovasjon», samt Kultur og miljø åpent.

 

Organizer

Interreg Nord
Go back to announcements