Go back to announcements

Fjerde utlysning i Kolarctic CBC-programmet

Opening date

03. februar 2020

Frist

31. mars 2020

Sekretariatet i Kolarctic CBC har åpnet en ny utlysningsrunde for mikroprosjekter. Dette er siste mulighet til å søke støtte i programmet for denne programperioden.

Som det ligger i navnet er mikroprosjekter prosjekter av mindre skala som går over kortere tid enn et ordinært Interreg-prosjekt. Utlysningen kommer av de få midlene som er igjen på tampen av programperioden.

Kolarctic CBC kan for denne omgangen finansiere prosjekter innenfor satsningsområdene «Forretningsutvikling og SMB-er» og «Miljø, klimaendring, tilpasning og håndtering og skadebegrensning).

Russiske og europeiske samarbeidspartnere kan maksimalt motta 50 000 euro, men får beløpet doblet med norske samarbeidspartnere om bord.

Prosjektperiode: 12 måneder

Ta kontakt med programmets kontaktpunkter for nærmere informasjon eller se programmets hjemmeside.

Organizer

Kolarctic CBC

Nettside

Go back to announcements