Go back to announcements

ESPON: Funksjonelle byområder og regioner i Europa

Opening date

15. mars 2018

Frist

27. april 2018

Anbudsutlysningen gjelder «Functional Urban Areas and Regions in Europe», der hensikten er å utvikle et redskap for å sammenligne og analysere data for funksjonelle byområder og andre funksjonelle regioner i Europa. Norske aktører kan delta.

Klikk her for å lese mer om utlysningen. Her finner du også lenke til ESPON e-Tendering Platform, hvor alle dokumenter vedrørende tekniske spesifikasjoner ol. finnes.

Om ESPON
ESPON utfører forskning på regional utvikling og arealplanlegging. Programmet sørger for ny kunnskap ved å frambringe sammenlignbar informasjon, fakta, analyser og scenarier for utviklingsforutsetningene i europeiske regioner og byer. ESPON finansieres av EUs fond for regionalutvikling (ERDF) med 41 300 000 euro i perioden 2014 – 2020. I samme periode bidrar norske myndigheter med 774 000 euro.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innen:

  • Forvaltning.

Samarbeidsregioner:
Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland, Nederland, Belgia, Luxembourg, Storbritannia, Irland, Frankrike, Spania, Italia, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria, Hellas, Italia, Slovenia, Kroatia, Portugal, Kypros, Island, Liechtenstein og Sveits.

Hvem kan søke om støtte?
ESPON lyser ut konkrete kunnskapsoppdrag. Blant målgruppene er:

  • Myndigheter på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
  • Programmer og prosjekter som omhandler makroregionale strategier.
  • Etater, direktorater og andre aktører med ansvar for arealplanlegging og regional utvikling.

Organizer

ESPON
Go back to announcements