Go back to announcements

Botnia-Atlantica: Første utlysningsrunde 2020

Opening date

15. januar 2020

Frist

29. januar 2020
  1. januar åpner første utlysningsrunde for 2020 i Botnia-Atlantica. Siste frist for å sende inn søknad er 29. januar.

Programmet ønsker prosjekter innenfor innsatsområdet innovasjon. Det er ikke satt av midler til forprosjekter i denne omgangen.

Totalt gjenstår 1 000 000 euro i programmet.

Prosjektene kan pågå fram til juni 2022.

Organizer

Nettside

Go back to announcements