Go back to announcements

Botnia-Atlantica

Opening date

09. januar 2018

Frist

06. februar 2018

I Botnia-Atlantica strekker samarbeidet seg over fjell og hav på tvers av Norden. Nå venter nye muligheter for alle som vil bidra til å gjøre regionen til et enda bedre sted å bo. Den fjerde utlysningen i programmet er åpen for samtlige innsatsområder:

  • Forskning og innovasjon
  • Bedriftsutvikling
  • Miljø og ressurser
  • Bærekraftig transport

Den norske delen av Botnia-Atlantica-området består av Nordland fylke. I Sverige finansierer programmet prosjektvirksomhet i Västerbottens och Västernorrlands län, samt Nordanstigs kommune i Gävleborgs län. I Finland inkluderer programgeografien Mellersta Österbotten, Österbotten og Södra Österbotten.

Mer informasjon om vilkår og søknadsprosess finner du på programmets nettsider.

Organizer

Interreg Botnia-Atlantica
Go back to announcements