Go back to announcements

Andre utlysningsrunde i ØKS-programmet

Frist

13. september 2019

Alle innsatsområder samt geografiske nedslagsfelt er åpent for den andre utlysningsrunden i Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet (ØKS). Likevel er det få norske IR-midler igjen innenfor innsatsområdet Innovasjon.

Under den første utlysningsrunden tidligere i år, ble åtte nye prosjekter innvilget støtte. Dermed er forutsetningene klare for årets siste utlysning. Totalt skal 26 av 127,6 millioner euro som programmet startet med, fordeles.

I potten ligger det nå 13 millioner euro til innsatsområdet Grønn økonomi, 8 millioner euro til Grønn transport og fem millioner til Sysselsetting.

For området Innovasjon er det som nevnt lite midler igjen, men programmet oppfordrer likevel nye og eksisterende prosjektsamarbeid om å søke. Det ligger an til tøffe prioriteringer ifølge ØKS-programmet.

 

Organizer

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak
Go back to announcements