Go back to announcements

Andre utlysning av Interreg Europe’s fagfellevurdering

Frist

28. juni 2019

Ønsker du feedback på dine prosjekter? Med den nyopprettede tjenesten fagfellevurdering (peer reviews) får myndigheter med ansvar for lokale eller regionale utviklingsprosjekter tilbakemelding fra andre europeiske regioner.

Nylig åpnet den andre utlysningen på tjenesten «Fagfellevurdering» (peers review). Fram til 28. Juni kan du melde din interesse for en fagfellevurdering ved å utfylle skjemaet HER.

Hvordan fungerer en fagfellevurdering?
Eksperter fra et utvalg av europeiske regioner inviteres til din region/vertsland hvor de skal se på den spesifikke territorielle og tematiske konteksten, samt komme med anbefalinger basert på deres erfaring og ekspertise.

I løpet av to dager skal besøket både analysere den regionale situasjonen, diskutere nye vinklinger, samt komme med anbefalinger på løsninger og utforme en smørbrødliste på hvordan du spesifikt skal nå dine mål i din region.

Den eksterne fagvurderingen må inneholde fagfeller fra minst to forskjellige land som ikke er fra samme land som vertslandet.
Tjenesten kan finansiere opp til seks fagfeller for et besøk, mens vertslandet selv må organisere og betale for kostnader i forbindelse med besøket.

Hvordan søke?
Tjenesten retter seg hovedsakelig mot offentlige myndigheter med ansvar for utviklingsprosjekter og policyutforminger i sine respektive regioner. For å søke om å bli vertskapsland, se HER.

Ditt kandidatur vil bli vurdert av et panel bestående av eksperter på ulike fagområder.

Før du sender inn en søknad anbefales det å lese over søknadskriteriene. Dette vil gi deg all nødvendig informasjon om søkeprosessen, samt en praktisk guide om de ulike stegene ved en fagfellevurdering.

For å være med på en fagfellevurdering kreves det også medlemskap i Interreg Europe-nettverket. Logg deg inn eller registrer deg.

Organizer

Interreg Europe

Nettside

Go back to announcements