Go back to announcements

Øresund-Kattegat-Skagerrak 2018:2

Opening date

13. august 2018

Frist

07. september 2018

Utlysningen av støtte til samarbeidsprosjekt i Øresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg VA ØKS) løper fra 13. august til 7. september.

Les mer om hvordan du kan søke om støtte.

Organizer

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak
Go back to announcements