Go back to announcements

Utlysning for arktiske klyngeprosjekter

Opening date

18. januar 2019

Frist

30. april 2019

Klyngeaktiviteter kan arrangeres mellom arktiske Interreg-prosjekter som arbeider med samme tematikk, eller mellom prosjekter som retter søkelyset mot samme territorielle utfordringer.

Samarbeidet må foregå mellom prosjekter som finansieres av ulike programmer, hvor felles mål for klyngearbeidet er å sørge for bedre implementering av prosjektenes resultater, mer effektiv bruk av prosjektmidler, skape bedre resultater og bredere formidling av prosjektresultater.

Klyngeaktiviteter skal bidra til implementeringen av EUs makroregionale strategier for sjøterritorier: Østersjøstrategien og EUs handlingsplan for en maritim strategi for Atlanterhavsområdet, samt EUs integrerte arktiske policy.

Organizer

Nordlig Periferi og Arktis

Nettside

Go back to announcements