Oslo

Oslo kommune er representert i prosjektene Evue, City Logo og Sustainable Food.

Det er et nasjonalt mål å ha 200.000 elektriske kjøretøyer innen 2020. Som en partnerby ser Oslo store fordeler med Evue-nettverket, som en måte å dele erfaringer med medlemsland i EU på, og for å øke synligheten av strategiene for el-bil bruk. Mens Oslo har stor oppmerksomhet blant befolkningen om el-biler, gjenstår det fremdeles betydelige utfordringer i utbygging av ladestasjoner. Ved å jobbe sammen med våre partnerbyer, håper vi i Oslo at vi kan finne nye løsninger på disse problemene. Partner i Evue er Trafikketaten i Oslo, men andre etater vil også være involvert.

Microsoft PowerPoint - OsloCitylogo

Citylogo er et prosjekt om merkevarebygging og markedsføring av moderne byer på tvers av landegrenser. Det handler blant annet om en bedre posisjonering i forhold til den økonomisk krisa og om styrket strategisk planlegging. Prosjektet Sustainable Food in Urban Communities involverer ti europeiske byer - inkludert Oslo - for å lære å dyrke, distribuere og nyte mer bærekraftig mat. Det letes med andre ord etter felles, effektive og bærekraftige løsninger for å utvikle lav-karbon og ressurseffektive urbane matsystemer. Vis større kart