• Lukk
 • Andersen, Bjørn Terje

  Hedmark fylkeskommune

  +47 62 54 44 41+47 913 45 080

  bjoern-terje.andersen@hedmark.org

  Programkoordinator Interreg Sverige-Norge, delområde Indre Skandinavia

 • Axel Rød

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 918 11 604

  axel.rod@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkningskomiteen i Interreg Østersjøprogrammet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Blagovestka Riiser

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  2224705641437910

  blagovestka.riiser@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkningskomitten for Interreg Nord, Kommunal og moderniseringsdepartementet

 • Clarke, Kate

  Hordaland fylkeskommune

  +47 55 23 95 32+47 934 67 645

  kate.clarke@hfk.no

  Nasjonalt kontaktpunkt Interreg VB Nordsjøprogrammet

 • Eide, Jon Halvard

  Vest-Agder fylkeskommune

  +47 916 97 522

  jonhalvard.eide@vaf.no

  Nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe

 • Finn Samuelsen

  finn.samuelsen@hiof.no

 • Frode Frisvoll

  Østfold fylkeskommune

  +4797789087

  frodefr@ostfoldfk.no

 • Gerd Slinning

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  92617965

  gerd.slinning@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkningskomiteen i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Gunnhild Aasmoe

  Nordland fylkeskommune

  75 65 03 5190 29 95 20

  gunnhild.aasmoe@nfk.no

  Kontaktperson for Botnia-Atlantica

 • Hagen, Erik

  Hedmark fylkeskommune

  +47 952 05 296

  erik.hagen@hedmark.org

  Rådgiver Interreg IVA Sverige-Norge, Indre Skandinavia

 • Halvorsen, Anja Husa

  Akershus fylkeskommune

  +47 920 99 423

  Anja.Husa.Halvorsen@akershus-fk.no

  Kontaktperson for Øresund-Kattegat-Skagerrak i Akershus

 • Holtan, Espen

  Østfold fylkeskommune

  +4790503601

  eaholtan@ostfoldfk.no

 • Ida Mathilde Stang

  Østfold fylkeskommune

  +4799596272

  idamst@ostfoldfk.no

 • Ingebjørg Fiskum

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 5499590987

  ingebjorg.fiskum@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkingskomiteen i Interreg Europe og kontaktperson for URBACT, ESPON og Interact

 • Iver Grøtting Prestkvern

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  90521615

  iver-grotting.prestkvern@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkningskomiteene i Interreg Sverige-Norge og Interreg Botnia-Atlantica, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Jawahir, Ian

  Troms fylkeskommune

  +47 777 88 168

  ian.jawahir@tromsfylke.no

  Kontaktperson, delområde Nord og Sapmi

 • Lars Holmer-Hoven

  Aust-Agder fylkeskommune

  +47 41665428

  lars.holmer-hoven@austagderfk.no

  Internasjonal koordinator, Aust-Agder fylkeskommune

 • Linda Mosand

  Finnmark fylkeskommune

  +47 7896 3092 +47 913 67079

  linda.mosand@ffk.no

 • Lisbeth Nylund

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 06+47 90 97 71 73

  lisbeth.nylund@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkingskomiteen for Nordlig Periferi og Arktis.
  Medlem i overvåkingskomiteen for Kolarctic ENI

 • Moan, Torill

  Nordland fylkeskommune

  +47 75 65 03 27+47 918 64 966

  toril.moan@nfk.no

  Kontaktperson Nord-programmet

 • Olafsen, Per Jørgen

  Vestfold fylkeskommune

  +47 33 34 42 19+47 932 66 094

  erjoergeno@vfk.no

  Kontaktperson Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Sæternes, Ann Irene

  Østlandssamarbeidet

  +47 61 28 93 53+47 958 32 758

  ann-irene.saeternes@oppland.org

  Koordinator for Interreg VB Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

 • Solstad, Jan Martin

  Finnmark fylkeskommune

  +47 78 96 31 23+47 414 50 550

  jan@kolarctic.no

  Kontaktperson for naboskapsprogrammet Kolarctic ENPI CBC og Nord-programmet

 • Thomas André Hansen

  Østfold fylkeskommune

  +47 995 99 629

  thohan19@ostfoldfk.no

  Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Thorgersen, Lena

  Nordland fylkeskommune

  +47 975 49 698

  lt@nfk.no

 • Trond Myrland

  Buiskerud fylkeskommune

  +4795889227

  Trond.Myrland@bfk.no

  Internasjonal rådgiver, Buskerud fylkekommune

 • Trønsdal, Sidsel

  Trøndelag fylkeskommune

  +47 74 17 52 17+47 924 53 163

  sidtr@trondelagfylke.no

  Kontaktperson Interreg Sverige-Norge og Interreg VA Nord/Sápmi, sørsamisk område.

 • Vidar Jensen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vidar-Martin-Hasle.Jensen@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkningskomiteen i Interreg Nordsjøprogrammet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Zdenek Dvorak

  Nordland fylkeskommune

  +47 46 76 22 38

  zdedvo@nfk.no

  Kontaktperson, Nordlig Periferi og Arktis