• Lukk
 • Aasmoe, Gunnhild

  Nordland fylkeskommune

  75 65 03 5190 29 95 20

  gunnhild.aasmoe@nfk.no

  Kontaktperson for Botnia-Atlantica

 • Andersen, Bjørn Terje

  Hedmark fylkeskommune

  +47 62 54 44 41+47 913 45 080

  bjoern-terje.andersen@hedmark.org

  Programkoordinator Interreg Sverige-Norge, delområde Indre Skandinavia

 • Clarke, Kate

  Hordaland fylkeskommune

  +47 55 23 95 32+47 934 67 645

  kate.clarke@hfk.no

  Nasjonalt kontaktpunkt Interreg VB Nordsjøprogrammet

 • Eide, Jon Halvard

  Vest-Agder fylkeskommune

  +47 916 97 522

  jonhalvard.eide@vaf.no

  Nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe

 • Elden, Kari Mette

  Sør-Trøndelag fylkeskommune

  +47 73 86 64 19+47 922 19 777

  kari.mette.elden@stfk.no

  Programkoordinator Interreg Sverige-Norge

 • Gulsrud, Morten

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 47

  morten.gulsrud@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkningskomitéen for ØKS og styringskomitéen for URBACT

 • Hagen, Erik

  Hedmark fylkeskommune

  +47 62 54 44 36+47 952 05 296

  erik.hagen@hedmark.org

  Rådgiver Interreg IVA Sverige-Norge, Indre Skandinavia

 • Jawahir, Ian

  Troms fylkeskommune

  +47 777 88 168

  ian.jawahir@tromsfylke.no

  Kontaktperson, delområde Nord og Sapmi

 • Jon P. Knudsen

  Oxford Research AS

  958 97 605

  jon.p.knudsen@uia.no

  Nasjonalt kontaktpunkt for ESPON.

 • Nygaard, Eli

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 48+47 920 81 445

  eli.nygaard@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkningskomiteene for Interreg VA Sverige-Norge, Interreg VA Nord og Interreg VA Botnia-Atlantica

 • Sæternes, Ann Irene

  Østlandssamarbeidet

  +47 61 28 93 53+47 958 32 758

  ann-irene.saeternes@oppland.org

  Koordinator for Interreg VB Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

 • Solstad, Jan Martin

  Finnmark fylkeskommune

  +47 78 96 31 23+47 414 50 550

  jan@kolarctic.no

  Kontaktperson for naboskapsprogrammet Kolarctic ENPI CBC og Nord-programmet

 • Thomas André Hansen

  Østfold fylkeskommune

  +47 995 99 629

  thohan19@ostfoldfk.no

  Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Thorgersen, Lena

  Nordland fylkeskommune

  +47 975 49 698

  lt@nfk.no

 • Trønsdal, Sidsel

  Nord-Trøndelag fylkeskommune

  +47 74 11 10 55+47 924 53 163

  sidsel.tronsdal@ntfk.no

  Kontaktperson Interreg Sverige-Norge og Interreg VA Nord/Sápmi, sørsamisk område.