• Lukk
 • Ann Irene Sæternes

  Østlandssamarbeidet

  +47 95 83 27 58+47 95 83 27 58

  annsa@viken.no

  Koordinator for Interreg Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

 • Birgitte Wohl Sem

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +4722247016+4790150981

  Birgitte-Wohl.Sem@kmd.dep.no

  Utredningsleder, Regionalpolitisk avdeling

 • Bjørn Terje Andersen

  Innlandet fylkeskommune

  +47 91 34 50 80+47 91 34 50 80

  bjorn.terje.andersen@innlandetfylke.no

  Sekretariatsleder Interreg Sverige-Norge
  Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

 • Dawn Marie Syvertsen

  Vestfold og Telemark fylkeskommune

  +47 90 68 12 87

  dawn.syvertsen@vtfk.no

  Kontaktperson EU-programmer

 • Eilen Wibeke Bruun Zakariassen

  Nordland fylkeskommune

  +4775650104+4797776794

  eilzak@nfk.no

  Rådgiver Internasjonalt kontor

 • Elin Bjørnstad

  Innlandet fylkeskommune

  994 44733994 44733

  elin.bjornstad@innlandetfylke.no

  Rådgiver Interreg Sverige-Norge
  Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

 • Erik Hagen

  Innlandet fylkeskommune

  +47 95 20 52 96

  erik.hagen@innlandetfylke.no

  Najonalt kontaktpunkt ESPON

 • Gerd Slinning

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 92 61 79 65

  gerd.slinning@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkningskomiteen i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Helmik Slora Kristiansen

  Innlandet fylkeskommune

  +47 47 02 86 18

  helmik.slora.kristiansen@innlandetfylke.no

  Rådgiver Interreg Sverige-Norge
  Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

 • Ian Jawahir

  Troms og Finnmark fylkeskommune

  +47 474 55 357+47 474 55 357

  ian.jawahir@tffk.no

  Kontaktperson, delområde Nord

 • Ingebjørg Fiskum

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 54+47 99 59 09 87

  ingebjorg.fiskum@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkingskomiteen i Interreg Europe og kontaktperson for URBACT og Interact

 • Jan Edøy

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 46 94 25 25+47 46 94 25 25

  Jan.Edoy@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkningskomiteen for Interreg Sverige-Norge. Kontaktperson for ESPON og Kolarctic.

 • Jan Martin Solstad

  Finnmark og Troms fylkeskommune

  +47 78 96 31 23+47 41 45 05 0

  jan@kolarctic.no

  Kontaktperson for naboskapsprogrammet Kolarctic ENPI CBC

 • Jon Halvard Eide

  Agder fylkeskommune

  +47 91 69 75 22

  Jon.Halvard.Eide@agderfk.no

  Nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe, og kontaktperson for Agder i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Kate Clarke

  Vestland fylkeskommune

  +47 93 46 76 45+47 93 46 76 45

  kate.clarke@vlfk.no

  Nasjonalt kontaktpunkt Interreg Nordsjøprogrammet

 • Lars Haukvik

  Vestfold og Telemark fylkeskommune

  +47 90 06 82 50 +47 90 06 82 50

  lars.haukvik@vtfk.no

  Internasjonal rådgiver
  Kontaktperson for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Lisbeth Nylund

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 90 97 71 73+47 90 97 71 73

  Lisbeth.Nylund@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkingskomiteen for Nordlig Periferi og Arktis.
  Medlem i overvåkingskomiteen for Kolarctic CBC

 • Mari Eike Nilsen

  Oslo kommune

  +47 952 51 948+47 952 51 948

  mari.nilsen@byr.oslo.kommune.no

  Kontaktperson for Oslo kommune i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Olav Mydland

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 97 71 91 00+47 97 71 91 00

  olav.mydland@kmd.dep.no

  Førstekonsulent, Regionalpolitisk avdeling i KMD, Interreg Østersjøprogrammet

 • Rune Bakkevoll

  Viken fylkeskommune

  +4794850956

  runeba@viken.no

  Viken sin representant inn i Interreg programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Sidsel Trønsdal

  Trøndelag fylkeskommune

  +47 92 45 31 63+47 92 45 31 63

  sidtr@trondelagfylke.no

  Rådgiver Interreg Sverige-Norge, Trøndelag fylkeskommune
  Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

 • Stig Are Skoglund

  Innlandet fylkeskommune

  + 47 957 28458+47 95 72 84 58

  Controller Interreg Sverige-Norge
  Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

 • Thomas André Hansen

  Norsk forvaltende organisasjon

  +47 99 59 96 29

  thomashan@viken.no

  Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Vidar Jensen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vidar-Martin-Hasle.Jensen@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkningskomiteen i Interreg Nordsjøprogrammet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Zdenek Dvorak

  Nordland fylkeskommune

  +75 65 03 27+47 46 76 22 38

  zdedvo@nfk.no

  Nasjonalt kontaktpunkt Interreg Nordlig Periferi og Arktis