• Lukk
 • Ann Irene Sæternes

  Østlandssamarbeidet

  +47 95 83 27 58

  annsa@viken.no

  Koordinator for Interreg VB Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

 • Bjørn Terje Andersen

  Innlandet fylkeskommune

  +47 62 54 44 41+47 91 34 50 80

  bjorn.terje.andersen@innlandetfylke.no

  Programkoordinator Interreg Sverige-Norge, delområde Indre Skandinavia

 • Dawn Marie Syvertsen

  Vestfold og Telemark fylkeskommune

  +47 90 68 12 87

  Kontaktperson EU-programmer

 • Erik Hagen

  Innlandet fylkeskommune

  +47 95 20 52 96

  erik.hagen@innlandetfylke.no

  Najonalt kontaktpunkt ESPON

 • Espen Holtan

  Viken fylkeskommune

  +47 32 30 00 00+47 90 50 36 01

  espenho@viken.no

 • Finn Samuelsen

  finn.samuelsen@hiof.no

 • Frode Frisvoll

  Viken fylkeskommune

  +47 32 30 00 00+47 97 78 90 87

  frodef@viken.no

  Økonomiansvarlig norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegatt-Skagerrak

 • Gerd Slinning

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 92 61 79 65

  gerd.slinning@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkningskomiteen i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Gørill Elisabeth Brodahl

  Viken fylkeskommune

  +47 94 81 01 27

  gorillb@viken.no

  Kontaktperson for Viken i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Gunnhild Aasmoe

  Nordland fylkeskommune

  +47 75 65 03 51+47 90 29 95 20

  gunnaas@nfk.no

  Kontaktperson for Botnia-Atlantica

 • Helmik Slora Kristiansen

  Innlandet fylkeskommune

  +47 47 02 86 18

  helmik.slora.kristiansen@innlandetfylke.no

  Rådgiver Interreg Sverige-Norge, Indre Skandinavia

 • Ian Jawahir

  Troms og Finnmark fylkeskommune

  +47 77 78 81 68

  Kontaktperson, delområde Nord og Sapmi

 • Ida Mathilde Stang

  Østfold fylkeskommune

  +4799596272

  idamst@ostfoldfk.no

 • Ingebjørg Fiskum

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 54+47 99 59 09 87

  ingebjorg.fiskum@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkingskomiteen i Interreg Europe og kontaktperson for URBACT og Interact

 • Jan Edøy

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 34+47 46 94 25 25

  Jan.Edoy@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkningskomiteen for Interreg Sverige-Norge og ESPON, kontaktperson Østersjøprogrammet og Østersjøstrategien

 • Jan Martin Solstad

  Finnmark og Troms fylkeskommune

  +47 78 96 31 23+47 41 45 05 0

  jan@kolarctic.no

  Kontaktperson for naboskapsprogrammet Kolarctic ENPI CBC

 • Jon Halvard Eide

  Agder fylkeskommune

  +47 91 69 75 22

  Jon.Halvard.Eide@agderfk.no

  Nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe, og kontaktperson for Agder i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Karen Anne Kjendlie

  Vestfold og Telemark fylkeskommune

  +47 97 76 49 46

  Kontaktperson, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Kate Clarke

  Vestland fylkeskommune

  +47 55 23 95 32+47 93 46 76 45

  kate.clarke@vlfk.no

  Nasjonalt kontaktpunkt Interreg VB Nordsjøprogrammet

 • Kjetil Haugbro
  +47 981 36 616

  kjetil@blenderco.no

 • Lars Holmer-Hoven

  Agder fylkeskommune

  +47 41 66 54 28

  Lars.Holmer-Hoven@agderfk.no

  Kontaktpersoner for Agder, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Lena Thorgersen

  Nordland fylkeskommune

  +47 75 65 03 04+47 97 54 96 98

  zdedvo@nfk.no

 • Linda Mosand

  Finnmark og Troms fylkeskommune

  +47 78 96 30 92 +47 91 36 70 79

  Kontaktperson for naboskapsprogrammet Kolarctic ENPI CBC

 • Lisbeth Nylund

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 06+47 90 97 71 73

  Lisbeth.Nylund@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkingskomiteen for Nordlig Periferi og Arktis.
  Medlem i overvåkingskomiteen for Kolarctic ENI

 • Marthe Hoddevik Jensen

  Oslo kommune

  +47 23 46 16 14

  marthe.hoddevik.jensen@byr.oslo.kommune.no

  Kontaktperson for Oslo kommune i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Sidsel Trøndsdal

  Trøndelag fylkeskommune

  +47 74 17 52 17+47 92 45 31 63

  sidtr@trondelagfylke.no

  Kontaktperson Interreg Sverige-Norge og Interreg VA Nord/Sápmi, sørsamisk område.

 • Stig Are Skoglund

  Innlandet fylkeskommune

  +47 62 54 44 45+47 95 72 84 58

  Kontaktperson Interreg Sverige-Norge, Indre Skandinavia

 • Thomas André Hansen

  Viken fylkeskommune

  +47 32 30 00 00+47 99 59 96 29

  thomashan@viken.no

  Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Torill Moan

  Nordland fylkeskommune

  +47 75 65 03 27+47 91 86 49 66

  toril.moan@nfk.no

  Kontaktperson Nord-programmet

 • Vidar Jensen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vidar-Martin-Hasle.Jensen@kmd.dep.no

  Medlem i overvåkningskomiteen i Interreg Nordsjøprogrammet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet