NPA 2021-2027 – 2. utlysning av prosjekter

Overvåkingskomiteen (MC) ser etter prosjekter innenfor følgende prioriteringer: PRIORITET 1: Styrke innovasjonsevnen for robuste og attraktive NPA-samfunn 1.1 - Utvikling og forbedring av forsknings- og innovasjonskapasitet og bruk av avansert teknologi 1.2 - Å høste fordelene av digitalisering for innbyggere, bedrifter, forskningsorganisasjoner og offentlige myndigheter og 1.3 - Forbedre bærekraftig vekst og konkurranseevne til SMB…