Go back to events

Workshop: Bærekraftig utvikling i europeisk Arktis

Dato

Start: 09.10.18 Kl: 14.30
Slutt: 09.10.18 Kl: 16.00

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) inviterer til workshop under temaet: Sustainable development of the Arctic region to the benefit of all Europe. Vertskap for arrangementet er Scotland Europa og skotske myndigheters europakontor i Brussel.

Workshopen vil ta for seg aktuelle retninger for europeisk Arktis med tanke ekstern press og utviklingsmuligheter. Videre vil det bli fokusert på hvilken rolle EU kan spille innenfor smart-spesialisering, innovasjon og kapasitetsbygging. Det blir også organisert en debatt hvor ledende forskere, politikere og forvaltere fra regionen og EU deltar.

Workshopen etterfølges av prisutdelingen Arctic Award 2018 hvor vinnerne av årets beste arktiske prosjekter blir utropt.

Deltagere bes om å registrere seg via European Week of Regions and Cities. Arrangementskoden er: 9WS225.

Her finner du invitasjon og program for arrangementet.

Go back to events