Go back to events

Verdiskaping med fokus på kultur, kulturarv og kreativ næring

Dato

Start: 27.04.17 Kl: 10:00
Slutt: 27.04.17 Kl: 15:00
Frist: 18.04.17

Seminaret er ment å øke kunnskap om internasjonalt samarbeid i Østersjøen og EUs Østersjøstrategi, og mulighetene for norske aktører til å ta del i og utnytte samarbeidet innen kultur, kulturarv og kreativ næring med sikte på verdiskaping. Tema for seminaret er: «Increased prosperity through culture», og vi ønsker å;

  • se på sammenhenger mellom arbeidet i de ulike organisasjonene, plattformene og finansieringsordningene i Østersjøen og Østersjøstrategien
  • informere om og diskutere norske aktørers muligheter for økt engasjement og mer aktiv deltakelse i konkrete prosjekter i Østersjøsamarbeidet

Målgruppen er aktører i Norge som jobber med/er interessert i kultur, kulturarv, regional utvikling/ næringsutvikling og internasjonalt samarbeid.

Østersjøstrategien omfatter EU-landene som grenser til Østersjøen: Sverige, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland. Norge er partnerland og involvert i flere ulike plattformer innenfor Østersjøsamarbeidet, og det finnes mye muligheter for kultursamarbeid for norske aktører!

Kulturrådet og Riksantikvaren er medarrangører av seminaret ledet av Østlandssamarbeidet, som er et frivillig nettverkssamarbeid for de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Østlandssamarbeidet har formannskapet i Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) ut 2018.

Les mer om kultursamarbeid i EUs Østersjøstrategi

Les mer om Østlandssamarbeidet

Go back to events