Go back to events

Syvende utgave av Informed Cities Forum

Dato

Start: 15.10.19 Kl: 08:30
Slutt: 16.10.19 Kl: 14:30

Hovedfokuset for årets konferanse er urban regenerasjon, dvs. demografiske endringer, særlig innenfor alderssegmentet. Med bakgrunn i kunnskapen fra prosjektet OpenHeritage og Actors of UrbanChange-nettverket, skal forumet utforske nye ideer og verktøy som gir bybefolkningen og urbane småfellesskap større råderett over egen fremtid.

Arrangementet samler urbanister med sosiale entreprenører, lokale og europeiske forvaltningsmyndigheter, forskere, samt investorer for å utveksle ideer og lære av hverandre i en unik læringsarena.

Gjennom forumet skal de kreative kreftene med de gode ideene danne nettverk og relasjoner med regulerende myndigheter og finansverdenen, og på denne måten skape mer sosiale, økonomisk og bærekraftige byer.

Den syvende utgaven av Informed Cities Forum gjennomføres i samarbeid med OpenHeritage og Actors of Urban Change. Med på arrangørlisten er også Warsawa og Forget Heritage INTERREG.

Program:

Tirsdag 15. oktober

8:30-9:00 Registrering og kaffe

9:00-9:30 Velkommen og introduksjon

9:30-10:00 (Re)inventing the place. Lessons from Praga.

10:00-10:45 How is your city changing?

10:45-11:15 Kaffepause

11:15-12:45 Why does heritage matter?

12:45-13:45 Lunsj

13:45-17:00 Workshops

19:00-22:00 Kveldsarrangement

Dag 2 – Onsdag 16. november

9:00-9:30 Åpning og refleksjoner fra dag 1.

9:30-10:00 Reclaiming the city for people. Lessons from Lisbon

10:00-12:00 Room full of ideas: grab your seat!

12:00-13:00 Paneldiskusjon: Funding a Co-Operative City

Moderator: Levente Polyak, Eutropian

13:00-13:30 Avslutning og veien videre

13:30-14:30 Lunsj

Go back to events