Go back to events

Science for Society conference

Dato

Start: 16.11.17 Kl: 11:45
Slutt: 17.11.17 Kl: 13:00

Konferansen lanseres for å skape et møtepunkt for PhD-kandidater som er motiverte til å bygge bro mellom deres forskning og samfunn og industri. Vi snakker ofte om entreprenørskap, kommersialisering og bedriftsopprettelse, men det er egentlig så enkelt som å bringe forskningen til markedet.

Go back to events