Go back to events

Sammen om et rent Skagerrak

Dato

Start: 07.11.18 Kl: 08:30
Slutt: 08.11.18 Kl: 13:00

Velkommen til den tredje konferansen i regi av Interreg-prosjektet Ren Kystlinje om marin forsøpling. Gjennom konferansen vil vi utveksle nasjonale og internasjonale erfaringer, få ny inspirasjon og diskutere løsninger.

Konferansedagene vil bli fylt med foredrag, workshops og diskusjoner, samt utstilling med resultater fra Ren Kystlinje-prosjektet. Innholdet spenner vidt fra ulike kilder til marin forsøpling, hvordan vi håndterer det marine avfallet og hva som skal til for å løse denne enorme utfordringen.

Onsdag 7.november – 08.30-17.30
Åpning av konferansen, parallellsesjoner, foredrag mm.

Torsdag 8.november – 09.00-13.00
Foredrag og workshops

Påmelding til konferansen åpner snart. Følg med på www.renkustlinje.se for løpende informasjon om program og påmelding.

Go back to events